South-East European Exhibition on Energy Efficiency and Renewable Energy 2017

The EE & RE Exhibition puts on display a great set of existing energy technologies and it is a starting point for the launch of innovative products. It facilitates the development of energy sector and encourages the large-scale usage of energy-saving solutions in South-East Europe. It covers all sectors of renewable energy and energy saving technologies – solar, wind, biomass, waste-to-energy, LED, energy efficiency, electric vehicles, batteries and power systems, green buildings, etc.

Hall 1
B19
Bulgaria

Balbok Engineering Консултантски услуги

Product images:
Description

Клиентите на дружеството могат да разчитат на професионални консултантски услуги във връзка с опазване на околната среда и управление на отпадъците:

  •  отчетност по отпадъците
  •  нотификационни процедури
  •  изисквания към съхраняване, транспортиране и опаковане на отпадъците
  •  прилагане на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе
  •  изготвяне на програми за дейности с отпадъци
  •  изготвяне на програми за индивидуално изпълнение на задължения като производител/вносител
  •  преглед и консултации по прилагане на екологичното законодателство

 

Консултанските услуги могат да се ползват и чрез абонаментно обслужване.